Certificeringen

Onze certificeringen

“Veilig, eerlijk en duidelijk. Dat zijn de dingen die we belangrijk vinden.”

NEN 4400-1

De NEN 4400-1 is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat er een bepaalde norm is in uitzendland en voor andere bedrijven die personeel ter beschikking stellen zoals onderaannemers. Met een toetsing wordt aangegeven of bedrijven voldoen aan de norm die wordt gesteld.

Tijdens deze toetsing wordt er gekeken of bedrijven voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit hun bedrijfsactiviteit, namelijk het ter beschikking stellen van arbeid. Deze verplichtingen zijn onder andere juiste en tijdige aangifte en afdracht van loonheffingen en omzetbelasting en het volgens de normen administreren van werknemersdossiers en identiteitsdocumenten.

Uitzendkoning wordt 2 keer per jaar gecontroleerd door een certificerende instelling. Met dit keurmerk wordt ervoor gezorgd dat de arbeidsmarkt in Nederland eerlijk en gezond is.

VCU

De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers vinden wij erg belangrijk. Zeker omdat ze onder leiding en toezicht staan van onze klanten. Daarom zijn wij VCU-gecertificeerd. VCU staat voor Veiligheid Checklist Uitzendbureaus. Deze certificering is bedoeld voor uitzendorganisaties die personeel uitzenden naar VCA-gecertificeerde bedrijven.

VCA-gecertificeerde bedrijven voeren vaak werkzaamheden uit in een risicovolle omgeving zoals constructie- of onderhoudswerkzaamheden op bouwterreinen, fabrieken of bij installaties.

Door een certificerende instelling worden wij periodiek getoetst op onze werkwijze, documentatie, ons beleid en de voorlichting aan de uitzendkracht. Met deze certificering tonen wij aan dat ons VG-beheersysteem voldoet aan de eisen die worden gesteld.