Disclaimer

Deze website is samengesteld en wordt beheerd door Uitzendkoning. Deze website biedt de mogelijkheid om je in te schrijven, vacatures aan te melden, kandidaten voor werk en opdrachtgevers te vinden en om gegevens naar Uitzendkoning te zenden.

Wanneer je gegevens naar Uitzendkoning zendt, geef je Uitzendkoning daarmee uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken voor het vinden van werk of opdrachtgevers of het vervullen van jouw vacature.

Uitzendkoning gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met de gegevens om en verstrekt deze alleen aan derden voor de hiervoor omschreven doelen, zonder vermelding van specifieke adresgegevens.

Uitzendkoning is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade, voortvloeiend uit gebruik van door jou verstrekte gegevens door geselecteerde werkgevers, opdrachtgevers of derden, aan wie jouw gegevens door Uitzendkoning zijn verstrekt.

Voor ontwikkeling en verbetering van de website en voor verzameling van statistische gegevens worden bij gebruikmaking door jou van de website automatisch logbestanden gegenereerd. Gebruiksgegevens zoals IP-adressen, datum en tijd gebruik, bezochte pagina’s, domeinen, bronadressen en andere parameters worden automatisch bijgehouden.

Als je cookies wilt uitschakelen kun je dit via jouw browser doen. Meer info hierover vind je bij de website van de browser.

Op deze website bevinden zich links naar andere websites van derden, welke een eigen privacy policy hanteren. Uitzendkoning is niet verantwoordelijk voor naleving van pricacy-wetgeving door deze derden.